Hi ha una hèlix per a cada usuari, o per a cada tipus de navegació

Probablement l’HÈLIX sigui el component més determinant d'un vaixell, ja que d’ella en dependrà la velocitat assolida i l’eficàcia en la navegació. Per tant, no exagerem si afirmem que l'hèlix necessita una especial atenció. En aquest sentit hi ha moltes teories sobre el càlcul d'hèlixs, si bé l'experiència en el seu estudi i el saber fer en la fabricació són la base per a un bon resultat en la seva aplicació.

L'hèlix s'ha de calcular partint de les característiques pròpies de cada embarcació, per obtenir el màxim rendiment, en funció d'aquestes variables. En conseqüència, l'estudi ha de ser realitzat per tècnics-especialistes, que lluny d'una aplicació estandarditzada estudiïn i fabriquin una HÈLIX PERSONALITZADA per a cada cas.