Càlcul d'hèlixs

* Camps obligatoris

Completeu la informació següent, i recordeu que perquè la nostra proposta sigui encertada és imprescindible que les dades que ens faciliti siguin correctes. Si les dades indicades són incorrectes, això influirà en el càlcul de l'hèlix i en la seva selecció.

 
Motor
H.P.* R.P.M.*
H.P. R.P.M.
R.P.M.


Inversor-reductor :1
Babord
Estribord


Embarcació tipus
Tipus de casc
Dades embarcació m.* m.*
m. m.
m. m.
TM.
Dades d'instal lació
?

Dades cònic i xavetero mm.*
mm.
mm.
mm.
mm.
Informació addicional

Si el vaixell té hèlixs funcionant, indicar:

nusos

En les hèlixs que en realitzar-se hagin de passar verificació o control (amb proveta, assaig, anàlisis, etc.) per Inspecció de Vaixells o entitats de classificació (Lloyd's Registre, Bureau Veritas, etc.), especifiqueu aquesta exigència, prèviament a la seva fosa-mecanització.