Característiques dels materials

Aliatges de bronze
  Límit d'elasticitatKg. x mm2 Càrrega de trencamentKg. x mm2 Allargament% DuresaHB Aplicacions a:
Cu - Ni - Al CUNIAL / F-65 30/35 65/70 15/20 150/90 HÈLIX i peces que requereixin màxima resistència a l'esforç, corrosió i cavitació.
Ni - Al - Mn NIALMA / F-50 25/30 50/55 20/25 135/145 HÈLIX i peces per elevades prestacions de servei i corrosió.
Mn - Bronce MNG / F-45 20/25 45/50 20/25 100/135 HÈLIX majors i peces per esforços i corrosió normals.
CQL / 90-10 30/35 40/45 15/25 80/110 Peces menors foses en conquilles per a components de botzines.
Acers inoxidables
  Límit d'elasticitatKg. x mm2 Càrrega de trencamentKg. x mm2 Allargament% DuresaHB Aplicacions a:
alta resistencia AQMT-22 65/75 85/90 30/35 290/300 EIXOS amb diàmetre limitat, que requereixin màxima resistència en esforç i corrosió superior al NTRC 50 HS.
NTRC 50 HS 60/65 80/85 30/35 260/290 EIXOS amb diàmetre limitat, que requereixin màxima resistència en esforç i corrosió superior al V462.
V462 45/50 65/75 30/35 200/235 EIXOS amb diàmetre limitat, per elevades prestacions de servei i corrosió superior al AISI-329.
DRNX-25 AISI-329 45/50 60/75 30/35 200/225 EIXOS amb diàmetre limitat, per elevades prestacions de servei i corrosió superior al AISI-316.
AISI-316 25/35 55/60 45/50 135/185 EIXOS i peces per a esforços normals en utilització marina, superior al AISI-304.