Què necessita per a demanar la seva hèlix nova?

  1. 1Per reemplaçar la seva hèlix per una altra del mateix tipus, ompli el següent formulari
  2. 2 numero de referencia
    Si l'hèlix ha estat fabricada per nosaltres, veureu un número de REFERÈNCIA, en el nucli de l'hèlix entre les pales, que correspon a la fitxa tècnica o expedient de fabricació, en el qual consten totes les caraterístiques tècniques, mecanitzat i aplicació prevista per a aquesta.

  3. 3 Si vol demanar una hèlix i ja coneix les característiques d'aquesta, localitzi el tipus que vol en el nostre catàleg on-line, Utilitzeu la informació que es facilita de cada hèlix i demaneu segons la seva referència per a trepant guia, o indicant les mesures del cònic i xavetero a mecanitzar.
  4. 4Si necessita una altra hèlix diferent a la ja utilitzada, i no està segur de les característiques d'una nova, ompli el qüestionari de càlcul d'hèlixs , i estudiarem l'hèlix més adequada pel seu cas.