Botzines flotants

 • nombre producto

  Botzines flotants amb premsaestopes roscat

  Botzina de bronze CQL / 90-10, tipus flotant, amb coixinet elàstic refrigerat per aigua de mar al sopot de popa, tub d'acer inox. AISI-316 i premsaestopes roscat (amb tub d'entrada d'aigua opcional).

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Botzines flotants amb premsaestopes amb espàrrecs

  Botzina de bronze CQL / 90-10, tipus flotant, amb coixinet elàstic refrigerat per aigua de mar al suport de popa, tub d'acer inox. AISI-316 i premsaestopes amb espàrrecs (amb tub d'entrada d'aigua opcional).

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Botzines flotants amb brida lliscant regulable

  Botzina de bronze CGL / 90-10, tipus flotant, amb coixinet elàstic refrigerat per aigua de mar al suport de popa, tub d'acer inox. AISI-316 i premsaestopes roscat (amb tub d'entrada d'aigua opcional).

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Botzines flotants d'epoxi-fibra amb premsaestopes roscat

  Botzines flotants d'epoxi-fibra, per laminar al casc, proveïdes de coixinet elàstic a l'extrem de popa i premsaestopes de bronze CQL / 90-10, roscat, unit per maneguet i abrazadera d'acer inox. AISI-316 a l'extrem de proa.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Botzines flotants d'epoxi-fibra amb premsaestopes espàrrecs

  Botzines flotants d'epoxi-fibra, per laminar al casc, proveïdes de coixinet elàstic refrigerat per aigua de mar a l'extrem de popa i premsaestopes de bronze al manganès MNG / F-45, model espàrrecs (amb tub d'entrada d'aigua opcional), unit per maneguet i abraçadora d'acer inox. AISI-316 a l'extrem de proa.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Botzines flotants d'epoxi-fibra amb tancament RTN

  Botzines flotants d'epoxi-fibra, per laminar al casc, proveït de coixinet elàstic a l'extrem de popa i tancament RTN, unit per maneguet i abraçadora d'acer inox. AISI-316 a l'extrem de proa.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Tubs passabucs epoxi-fibra

  Tubs passabucs d'epoxi fibra, per laminar al casc.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Tubs passabucs amb placa

  Tubs passabucs amb placa de bronze al manganès MNG / F-45.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Tubs passabucs de bronze

  Tubs passabucs de bronze al manganès MNG / F-45.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Tubs passabucs d'acer inoxidable

  Tubs passabucs d'acer inox. AISI-316.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Peça passabucs

  Tubs passabucs de bronze al manganès MNG / F-45, per a fixació al premsaestopes amb maniguet i abraçadores.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Premsaestopes flotant model roscat

  Premsaestopes flotant roscat, de bronze CQL / 90-10 per al grup SN i de bronze al manganès MNG / F-45 per al grup NM.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Premsaestopes flotant model roscat

  Premsaestopes flotant, roscat, de bronze al manganès MNG / F-45, amb entrada per refrigeració per aigua.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Premsaestopes flotant model espàrrecs

  Premsaestopes flotant, de bronze al manganès MNG / F-45, model espàrrecs, amb entrada per a refrigeració per aigua opcional.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Maneguins

  Maneguins flexibles reforçats, i abraçadores de acer inox. AISI-316, per muntatges flotants.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Tancament RTN

  Tancament RTN, per botzines flotants, sense necessitat de estopada. Fabricat en DRST i preparada per refrigeració per aigua addicional. De fàcil manteniment.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Suports de popa

  Suport de popa complet amb coixinet de goma lubricat per aigua del mar.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Coixinets de bronze goma

  Coixinets de bronze goma, amb camisa de llautó i lubricats per aigua.

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Botzines flotants amb premsaestopes amb espàrrecs

  Botzina de bronze al manganès MNG / F-45, tipus flotant, amb coixinet elàstic refrigerat per aigua de mar al suport de popa, tub d'acer inox. AISI-316 i premsaestopes amb espàrrecs (amb tub d'entrada d'aigua opcional).

  Descarregar informació del producte

 • nombre producto

  Botzines flotants amb brida lliscant regulable

  Botzina de bronze CQL / 90-10, tipus flotant, amb coixinet elàstic refrigerat per aigua de mar al suport de popa, tub d'acer inox. AISI-316 i premsaestopes roscat (amb tub d'entrada d'aigua opcional).

  Descarregar informació del producte