LÍNIES D'EIX

* Camps obligatoris

Indiqueu què formularis desitja omplir.
Eix de cua mm.* x mm.*

Material:* ?
:1*

Mecanitzat:*
Plat d'unió

Mesures del plat de sortida de l'inversor-reductor

mm.


Línia propulsora flotant amb arcbotant mm.*
mm.*
mm.*
mm.
mm.
mm.
Línia propulsora amb botzina flotant
Línia propulsora amb botzina rígida

- Altres variants de línies d'eixos (bany d’oli, etc. segons comanda)

- Els eixos que en realitzar-se hagin de passar verificació o control (amb proveta, assaig, anàlisi, etc.) per Inspecció de Vaixells o entitats de classificació (Lloyd 's Rgistre, Bureau Veritas, etc.), s'ha d'indicar aquest requeriment prèviament a la seva mecanització.