timó

* Camps obligatoris

Construcció de timons a mida mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

llimera-passabucs*


Opcionals:

  • · Braç d'accionament.
  • · Cèrcol limitador de salt.
  • · Platines d'unió pala-eix superior.
  • · Pinzote-guia-suport
  • · polleguera-guia (tintero de apoyo).
      
      

- Realitzem el conjunt de timó en les dimensions (mm o pulgadas), i material (acer nox. AISI-316, ferro o bronze) que ens indiquin.