Materials, control i homologació

Acers al carboni
  Límit d'elasticitatKg. x mm2 Càrrega de trencamentKg. x mm2 Allargament% DuresaHB Aplicacions a:
F-114 / F-5 35/45 60/80 15/20 180/250 Plats d'unió i peces que requereixin alta resistència.
F-112 / F-3 25/35 45/55 25/30 130/180 Eixos intermedis i peces per a esforços continus normals.
Altres materials
  Aplicacions a:
JLST Coixinets de suport elàstic sintètic amb camisa de llautó o fenòlica per lubricació per l'aigua del mar, botzines per casc sistema flotant o rígid.
DRST Material sintètic, per a tancaments amb retens amb lubricació per aigua de mar.
Altres aliatges i resistències
Opcionalment, prèvia consulta i pressupost, podem subministrar hèlixs, eixos, arcbotants, timons, etc, en altres aliatges i resistències.

Control i homologació per entitats de classificació

Efectuem control a través d'anàlisis i assaigs dels materials - bronzes i acers inoxidables - que utilitzem en la fabricació d'hèlixs i eixos, respectivament. Addicionalment i en els casos que es demani prèviament a la fosa i mecanització realitzarem control i verificació que es requereixi per: INSPECCIÓ DE VAIXELLS o entitats de classificació de les peces (LLOYD'S REGISTRE, BUREAU VERITAS, etc.).