Diagrama orientatiu per determinar el diàmetre d'hèlixs

Selecció Orientativa de diàmetres d'eix d'acer inox. AISI-316, i d'alta resistència AISI-329 i V-462, suposant suports de guia adequats.

Localitzar els CV del motor a la part vertical esquerra, i les RPM en l'eix, (és a dir, les RPM del motor dividides entre la ràtio de reducció) en les escala vertical dreta. En l'escala central d'encreuament obtindrem el diàmetre recomanat d'eix en mm.

Diagrama selección diámetro eje